ติดต่อเรา

Techhive Co, Ltd. (Head Office) 
3884 Din-Daeng Road, Din-Daeng, Bangkok, Thailand 10400
Phone: 092.861.8744
Email: office[at]techhive.co.th
TAX ID: 0-1055-62142-58-8
Website: techhive.co.th


บริษัท เทคไฮฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3884 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 092.861.8744
อีเมล์ office[at]techhive.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-62142-58-8
เว๊บไซต์ techhive.co.th